UPRAVLJANJE ZAŠTITOM OKOLIŠA

 
MSC Cruises potječe iz duge linije kapetana i brodovlasnika koji su imali važne uloge u povijesti plovidbe i pomorstva. Naša obitelj je započela svoje putovanje morem 1675. godine i otada nismo prestali istraživati.
 
Oceani i mora su oduvijek u srcu MSC Cruisesa i osjećamo duboku odgovornost naspram njihovog očuvanja i zaštite. Više od ičega drugog brinemo o okruženju u kojem djelujemo, gostima koji plove s nama, ljudima s kojima radimo i zajednicama koje posjećujemo.
 
Saznajte više o brodu MSC Grandiosa: jednom od ekološki najnaprednijih brodova na moru.

MSC CRUISES ĆE POSTATI PRVA GLOBALNA KOMPANIJA S KARBONSKI NEUTRALNIM POMORSKIM OPERACIJAMA 

 
Kako bismo sveli na nulu utjecaj čitave naše flote na klimatske promjene, MSC Cruises će postati karbonski neutralan kompenzirajući sve emisije CO2 flote od 1. mjeseca 2020. godine.
 
Današnje brodske tehnologije neizbježno stvaraju emisije CO2. MSC je posvećen smanjenju navedene i drugih emisija uz napredak tehnologije s krajnjim ciljem dostizanja nulte emisije. Ulažemo i radimo s brodogradilištima i istraživačkim institutima kako bismo postigli ovaj cilj, a u međuvremenu ćemo kompenzirati svu emisiju CO2 naše flote.
 
MSC Cruises će kompenzirati sve emisije direktno kroz portfelj projekata od kojih će najbrojnije biti kompenzacije plavog ugljika.
 
MSC Cruises će odmah upotrijebiti postojeće kompenzacije plavog ugljika dok će istovremeno raditi na razvoju dodatnih projekata generiranih iz oceana, a koji će poboljšati morsku biološku raznolikost i podržati zajednice koje se oslanjaju na more.
 
MSC Cruises će surađivati s vodećim međunarodnim pružateljima ovih usluga kako bi osigurao najvišu razinu integriteta projekata, a ulagat će samo u projekte koji pružaju mjerljive koristi, štite okoliš i podržavaju UN-ove ciljeve održivog razvoja.
 
Osim što će svi novi brodovi koji se pridružuju floti biti opremljeni najnovijim i najsuvremenijim tehnologijama za zaštitu okoliša, istovremeno se radi na uvođenju istih tehnologija i na postojeće brodove u floti. Uvećana su i ulaganja u podršku razvoja naprednih tehnologija nove generacije za postizanje operacija s nultom emisijom.

1. POBOLJŠANJE KVALITETE ZRAKA IZ BRODSKE EMISIJE

MSC Cruises ima značajna ulaganja u poboljšanje kvalitete zraka. Kao dio šireg pristupa ograničenju sumpora i drugih emisija u lukama i posebnim operativnim područjima, poduzimamo različite korake kako bismo poboljšali naše performanse.

 
Sve naše novogradnje imaju hibridan sustav za čišćenje ispušnih plinova (EGCS) ili će imati pogon na LNG. Dugogodišnji članovi flote će proći kroz opsežan program preuređenja usmjeren na opremanje s hibridnom EGCS tehnologijom.
 
Naš hibridni EGCS sustav može djelovati u otvorenom ili zatvorenom krugu te postići višu razinu smanjenja emisije od korištenja pomorskog goriva s niskim udjelom sumpora.
 
Brodovi koji nisu opremljeni EGCS-om koriste goriva s niskim udjelom sumpora u svim europskim lukama i za vrijeme plovidbe u osjetljivim okruženjima.
 
Danas 11 od 17 brodova MSC Cruisesa opremljeno je sustavima za čišćenje ispušnih plinova (EGCS) koji smanjuju emisije do 98%, što ukupno predstavlja 74% od ukupnog broja naših vezova koji su pokriveni EGCS tehnologijom.
Do kraja 2023. godine: Svi brodovi u floti kompanije MSC Cruises bit će opremljeno EGCS tehnologijom.
MSC Grandiosa ujedno je naš prvi brod koji posjeduje selective catalytic reduction (SCR) sistem, koji pomaže smanjenju dušikova oksida (NOx) kroz brodski ispuh i pretvara ga u manje štetan dušik (N2) i vodu, putem napredne tehnologije aktivne kontrole emisija. SCR će se nalaziti na svim budućim brodovima flote, dok će na već postojećim brodovima biti ugrađen naknadno.
 
Štoviše, kako bi smanjili emisije za vrijeme boravka broda u luci, svi brodovi kompanije MSC Cruises uvršteni u flotu iza 2017. godine opremljeni su mogućnosti napajanja putem lokalne elektroenergetske mreže.

POBOLJŠANJE KVALITETE ZRAKA IZ BRODSKE EMISIJE

Articles[0].Title

Što je sustav čišćenja ispušnih plinova?
EGCS doslovno „čisti“ ispušne plinove aktivno uklanjajući čestice i određene emisije iz ispušnog sustava motora. Sistem sadrži nekoliko komponenti, a djeluje kao mreža tuševa koji „ispiru“ ispušne plinove uklanjajući tako do 97% sumporovog dioksida i uvelike smanjuju čestice. Naši najnoviji brodovi MSC Bellissima, MSC Seaview, MSC Seaside i MSC Meraviglia su isporučeni s već instaliranim EGCS sustavom.
 
Što je Selective Catalytic Reduction System?
Dušikov oksid iz rada motora proizvodi se pomoću katalizatora - uređaja visoke gustoće, izgrađenog od plemenitih metala. Kako plin ulazi u katalizator, molekule dušikovog oksida reagiraju s metalom i razgrađuju se na običan dušik i vodu. Oba rezultata spadaju u bezopasne spojeve. Te molekule vode i dušika izlaze kroz ispuh. Dakle, ono što ostaje je puno čistiji ispuh s 80% manje dušikova oksida.
 
Shore-to-ship energija
Kako bi se smanjila emisija u lukama, naše najnovije klase brodova su opremljene za opskrbu energijom s kopna. Lučke uprave diljem svijeta sve više proučavaju ovu mogućnost, a mi smatramo da je ovo još jedna tehnologija koja može značajno pomoći pri smanjenju emisije u lučkim područjima. Svi naši brodovi koji su se floti pridružili od 2017. godine su već opremljeni za primanje energije s kopna. Dodatno, spremni smo opremiti i ostale brodove u floti ukoliko će ovakvi sustavi biti dostupni u većem broju luka.

2. ENERGETSKA UČINKOVITOST I NAPREDAN DIZAJN BRODOVA

Od prve linije koju nacrtamo na papiru prilikom dizajniranja novog broda do zadnje žarulje koju ugradimo, energetska učinkovitost je uvijek prvi element koji uzimamo u razmatranje. 

Imamo jednu od najmodernijih flota brodova za kružna putovanja na moru te smo dizajnirali i razvili šest različitih klasa brodova. Svaka klasa pomiče razinu izvrsnosti u usporedbi s prethodnom.
 
Kada gradimo novi brod, ne gradimo kopiju postojećeg modela. Za svaku novu klasu brodova potpuno revidiramo dizajn broda kako bismo postigli optimalnu učinkovitost. Preispitujemo cjelokupnu strukturu broda, palube, raspodjelu težine uključujući brodski trup, krmu i bulbni pramac kako bismo postigli optimalnu hidrodinamiku, aerodinamiku te maksimizirali energetsku učinkovitost.
 
MSC Meraviglia može ugostiti 20% više putnika od naše klase Fantasia, no zahtijeva istu količinu energije.

TEHNOLOGIJA UŠTEDE ENERGIJE NA BRODU

Articles[0].Title

Softver za planiranje putovanja
Optimiziran itinerer znači smanjenu potrošnju energije. Učinkovito planiramo naše itinerere te koristimo specijalizirani softver kako bismo optimizirali rute i vrijeme boravka u lukama.
 
Optimizacija trima
Optimizacija trima zahtijeva konstantna prilagođavanja. Naši brodovi su opremljeni softverskom aplikacijom za nadzor i optimizaciju trima u stvarnom vremenu. Ova tehnologija pruža podršku brodskim časnicima pri održavanju optimizacije trima, a time se smanjuje potrošnja goriva i poboljšavaju performanse.
 
Protuobraštajne boje 
Brodovi su prirodno skloni rastu algi i morskih organizama. To može povećati otpor i smanjiti učinkovitost broda. Koristeći posebne boje na trupovima brodova održavamo njihovu aerodinamičnost na najvećoj mogućoj razini. Ne sadrže tributilkositar: otrovne tvari želimo zadržati što je moguće dalje od mora. 
 
Visokoučinkoviti uređaji
Smanjenje utjecaja na okoliš ne ogleda se samo u velikim gestama, svakodnevna upotreba električne energije je jednako važna. Energetski učinkoviti uređaji uključujući hladnjake, grijače vode, perilice suđa, perilice rublja i sušilice nam pomažu u smanjenju utjecaja na okoliš.
 
Štedna LED rasvjeta
Naši brodovi koriste samo energetski učinkovitu LED i fluorescentnu rasvjetu: tako se štedi energija, a proizvodi jednaka količina svjetla po žarulji s manjom voltažom. 
 
Pametni sustav grijanja, ventilacije i klimatizacije (HVAC)
HVAC sustavi na našim brodovima su osmišljeni kako bi smanjili potrošnju energije. Oni inteligentno raspoređuju toplinu i hladnoću, koriste toplinu iz toplijih dijelova broda kako bi zagrijali one kojima je to potrebno.

3. OČUVANJE VODE

Očuvanje vode

Očuvanje vode

Pitka voda je ograničen resurs. Naša filozofija je koristiti ju štedljivo i učinkovito. Do danas smo poduzeli brojne korake kako bismo smanjili potrošnju vode. Od tehnologija za smanjenje potrošnje vode do kampanja podizanja svijesti o odgovornom korištenju vode na našim brodovima, MSC Cruises prednjači u očuvanju vode. 
 
Kao generalno pravilo, ne uzimamo vodu iz luka i obalnih zajednica. Svu svježu vodu koju koristimo na brodu proizvodimo sami. 
Postrojenja za proizvodnju pitke vode nalaze se na svim brodovima flote. Dok su naši najnoviji brodovi opremljeni tehnologijama za proizvodnju vode iznimnih performansi, naše starije klase brodova nedavno su nadograđene modernim sustavima visoke učinkovitosti s povećanim kapacitetom proizvodnje vode.
 
Kabine su opremljene vakuumskim zahodima koji koriste vrlo malo vode za ispiranje.
 
Svakog dana proizvodimo tisuće litara svježe, pitke vode koristeći morsku vodu. Naši najveći brodovi imaju kapacitet proizvodnje preko 2 milijuna litara pitke vode dnevno. Ovim potvrđujemo kako je održivost ključan element naše filozofije o vodi i moru.

4. Od otpadnih voda do visokokvalitetnog pročišćenog tekućeg otpada

Od otpadnih voda do visokokvalitetnog pročišćenog tekućeg otpada

Sva crna otpadna voda nastala uslijed brodskih operacija ne napušta brod bez odgovarajućeg tretmana i sveobuhvatnog postupka pročišćavanja.
 
Još 2008. godine, s predstavljanjem klase Fantasia, započeli smo opremati brodove s naprednim sustavima za pročišćavanje otpadnih voda. Takav sustav pretvara otpadnu vodu u visokokvalitetnu miješajući različite tokove otpada i filtrirajući veće komponente. Dobiveni proizvod se dalje prerađuje kroz finu filtraciju i postupak pročišćavanja čime se dobiva vodeni otpad boljeg standarda u usporedbi sa standardima komunalnog otpada većine obalnih gradova diljem svijeta.
Kroz naše AWTS sustave, štetne tvari i zagađivači se filtriraju te ih razgrađuju bakterije. Kako bismo izbjegli bilo kakvo ugrožavanje morskog života, preostala pročišćena otpadna voda se dezinficira UV obradom, dok se klor nikada ne koristi. Pratimo ključne pokazatelje kako bismo bili sigurni da je razina preostalih bakterija povoljna prije ispuštanja.
 
Kao rezultat ovog procesa, otpadna voda koju ispuštamo se kvalitetom može mjeriti s onom iz slavine.
 
Izdvojene krute komponente se uklanjaju iz ciklusa, a potom se suše, zbijaju i komprimiraju u pelete visokog razreda koje mogu poslužiti kao gorivo za posebne energetske potrebe na brodu. Ovisno o itinereru krstarenja, ovu osušenu biomasu možemo iskrcati na obali te se ista može prenamijeniti za proizvodnju energije.
 
Ostali tekući otpad može biti opasan za okoliš, poput ulja za kuhanje, masne vode, strojnih maziva i proizvoda za čišćenje koji se nikada ne ispuštaju u more, već se pravilno odlažu na obali uz angažman ovlaštenih kompanija.
 
Naš napredni sustav pročišćavanja otpadnih voda obrađuje otpadnu vodu u visokokvalitetnu koja se može mjeriti s vodom iz slavine.
Od otpadnih voda do visokokvalitetnog pročišćenog tekućeg otpada

5. ZAŠTITA MORSKOG ŽIVOTA UZ SUSTAV ZA OBRADU BALASTNIH VODA

Zaštita morskog života uz sustav za obradu balastnih voda

Zaštita morskog života uz sustav za obradu balastnih voda

Kako bismo zaštitili morski ekosustav kojim naši brodovi plove, opremili smo ih sustavom za obradu balastne vode koji zadovoljava standarde propisane od međunarodnog upravljačkog tijela za upravljanje balastnim vodama, Međunarodne pomorske organizacije (IMO). Ovaj sustav sprječava nenamjerno uvođenje invazivnih morskih vrsta. 

6. SUVREMENI SUSTAV GOSPODARENJA OTPADOM

Suvremeni sustav gospodarenja otpadom

Tijekom godina smo poduzeli dobrovoljne korake kako bismo naše brodove opremili najmodernijim postrojenjima za gospodarenje čvrstim otpadom i recikliranje. Upravljanje je u potpunosti usklađeno s CLIA-inim principima zaštite okoliša te zadovoljava sve regulatorne zahtjeve MARPOL-a za sprječavanje onečišćenja mora.
Posebno obučeno osoblje prikuplja i sortira sav organski otpad kao i reciklabilne predmete za jednokratnu upotrebu uključujući plastiku, papir i staklo. Otpad se potom zbija, odvaja ili spaljuje, a ostatak se pažljivo otprema u namjenske prostore u lukama.
 
Osposobljavamo našu posadu ne samo za rukovanje otpadom, već i za razumijevanje važnosti gospodarenja otpadom. Naši članovi posade prolaze kroz kontinuiranu obuku kako bi bili upoznati s najvišim standardima.
 
Budući da ugošćujemo preko 2 milijuna putnika na našim brodovima, gospodarenje čvrstim otpadom je ključno područje te su naše prakse usmjerene na smanjenje, ponovnu upotrebu i recikliranje otpada kojeg stvaramo. Brodovi su opremljeni sveobuhvatnim i koherentnim sustavima upravljanja svih aspekata otpada na brodovima i obali, a svaki brod ima i plan gospodarenja otpadom koji detaljno opisuje kako bi se trebalo upravljati sa svakom vrstom otpada na brodu.
 
Svaki brod u našoj floti ima časnika za zaštitu okoliša koji je odgovoran za pravilno izvršenje plana zaštite okoliša kao i za gospodarenje otpadom na brodu. Časnik također ima dužnost uputiti i trenirati posadu o pravilima gospodarenja otpadom na brodu.
Suvremeni sustav gospodarenja otpadom

7. UKLANJANJE PLASTIČNIH PREDMETA ZA JEDNOKRATNU UPOTREBU

Uklanjanje plastičnih predmeta za jednokratnu upotrebu

Uklanjanje plastičnih predmeta za jednokratnu upotrebu

U sklopu našeg Programa smanjenja korištenja plastike, MSC Cruises je u završnoj fazi uklanjanja velikog broja plastičnih predmeta iz svojih operativnih aktivnosti na brodovima i obali te njihove zamjene ekološki prihvatljivim rješenjima.
Kao prvi korak, kompanija je već zamijenila sve plastične slamke 100% kompostabilnim i biorazgradivim alternativama. Štoviše, pića se više ne poslužuju automatski sa slamkom, a gosti kojima će slamka ipak zatrebati mogu birati između raznih ekološki prihvatljivih opcija.
 
MSC Cruises će raditi s nizom međunarodnih i lokalnih dobavljača na područjima gdje su brodovi razmješteni te će osigurati ekološki prihvatljive alternative od 100% biorazgradivih smola iz obnovljivih izvora uključujući polilaktičnu kiselinu na bazi kukuruza ili šećera, bambus, papir ili druge organske materijale. Dodatno, kompanija aktivno radi s dobavljačima na svim razinama u opskrbnom lancu na uklanjanju plastike namijenjene jednokratnoj upotrebi kod proizvoda i ambalaže gdje god je to moguće.
 
Ovo je kontinuirano putovanje i tamo gdje tehnologija ne dozvoljava korištenje održivih zamjena, MSC Cruises želi osigurati pravilno recikliranje svih preostalih plastičnih predmeta.

8. ISTRAŽIVANJE NOVIH TEHNOLOGIJA I RJEŠENJA

Istraživanje novih tehnologija i rješenja

Naši napori u zaštiti okoliša nikad ne prestaju. Nastavit ćemo istraživati i razvijati nova rješenja za naše buduće i postojeće brodove, a našu flotu ćemo opremiti s još inovativnijim rješenjima za što manji utjecaj na okoliš.
Neki od naših budućih brodova će imati pogon na ukapljeni prirodni plin (LNG). U usporedbi sa standardnim brodskim gorivom, LNG smanjuje emisiju sumporovog oksida za više od 99%, a emisiju dušikovog oksida za 85%. Također u velikoj mjeri uklanja čestice iz ispušnog sustava.
 
Naš prvi brod na LNG pogon će se floti pridružiti 2022. godine. Ostali će uslijediti 2023., 2024., 2025. i 2027. godine.
 
Unatoč svim prednostima, samo nekoliko luka na svijetu trenutno pruža mogućnost punjenja brodskih spremnika goriva ukapljenim prirodnim plinom. Mi ćemo i dalje davati prednost ovom inovativnom gorivu i sigurni smo da će trenutni izazovi opskrbnog lanca u budućnosti biti prevladani. 
 
Iako vjerujemo da je LNG jedan od ključnih elemenata koji će nam omogućiti smanjenje utjecaja industrije kružnih putovanja na okoliš, on nikako nije jedini.
 
Dodatno, sve buduće novogradnje ćemo opremiti sustavom selektivne katalitičke redukcije (SCR). SCR tehnologija pomaže u smanjenju dušikovog oksida te ga pretvara u bezopasan dušik i vodu kroz naprednu tehnologiju aktivne kontrole emisije.
 
MSC Grandiosa će biti prvi brod opremljen SCR tehnologijom, a ista će biti dostupna i na svakoj sljedećoj novogradnji.
Istraživanje novih tehnologija i rješenja