PLANET


Stalno pomičemo granice tehničkih mogućnosti brodova i aktivno sudjelujemo u razvoju tehnologije zaštite okoliša sljedeće generacije.
Saznajte više o brodu MSC Grandiosa: jednom od ekološki najnaprednijih brodova na moru.

Poboljšanje kvalitete brodske emisije

Naš dugoročni cilj je postići nultu emisiju u svim operacijama, na moru i na kopnu.


Danas je 11 od ukupno 17 brodova flote MSC Cruisesa opremljeno sustavom za čišćenje ispušnih plinova (EGCS) kako bi se smanjio udio sumpora u brodskoj emisiji za 97%, a to predstavlja 74% naših ukupnih uplovljavanja.


Naš hibridni EGCS sustav može raditi u otvorenoj ili zatvorenoj petlji, omogućujući skupljanje vode u spremnicima kako bi se izbjeglo direktno ispuštanje u lukama ili drugim osjetljivim područjima.

Istraživanje novih tehnologija i rješenja

Korištenje LNG-a kao goriva na devet naših budućih brodova će omogućiti smanjenje emisije ugljika za čak 20% u usporedbi s istim brodom koji koristi standardna fosilna goriva. U usporedbi s korištenjem konvencionalnog goriva, LNG smanjuje emisiju SOx za više od 99% te emisiju NOx za do 85%. Također značajno uklanja čestice iz ispuha. Naš prvi brod s pogonom na LNG, MSC World Europa, floti će se pridružiti 2022. godine.

Energetska učinkovitost i napredan dizajn brodova

U potpunosti revidiramo dizajn za svaku novu klasu brodova koju razvijemo kako bismo postigli optimalnu učinkovitost. Preispitujemo cjelokupnu strukturu broda, palube, distribuciju težine uključujući trup broda, krmu i pramčani bulb kako bi postigli optimalnu hidrodinamiku, aerodinamiku, potrošnju goriva te maksimizirali energetsku učinkovitost.

Tehnologije za uštedu energije na brodu:

Upravljanje vodom i obrada otpadnih voda

Naši brodovi su opremljeni najnovijim pogonima za proizvodnju pitke vode, a 80% pitke vode koja se koristi na brodu dolazi iz vlastite proizvodnje. To znači da smo sveli uzimanje ovog dragocjenog resursa iz destinacija na sami minimum. 
 
Oznake na brodovima potiču goste i posadu na odgovornu potrošnju vode, a u procesu smo instalacije perlatora koji ograničavaju protok na sve slavine i tuševe. To će pomoći smanjiti korištenje vode iz slavine za dvije trećine.

Obrada balastnih voda

Jedan od izazova u upravljanju brodom za kružna putovanja je održavanje težine, težišta i stabilnosti uravnoteženima i konzistentnima tijekom putovanja. U tome nam pomažu spremnici u donjem dijelu broda koji se mogu napuniti morskom vodom i tako djeluju kao balast.
 
Znanstvene studije tijekom godina su otkrile da ova praksa omogućuje bakterijama, mikrobima, malim beskralježnjacima, ličinkama i ostalim mikroorganizmima prijenos s jedne lokacije na drugu diljem svijeta, potencijalno ugrožavajući lokalne ekosustave.

Gospodarenje čvrstim otpadom

Svi naši brodovi su opremljeni sveobuhvatnim postrojenjima za gospodarenje i recikliranje čvrstog otpada.
 
Sav organski kao i reciklabilni otpad uključujući plastiku, metal, papir i staklo prikupljaju i odvajaju članovi posade posebno obučeni za rukovanje otpadom. Otpad se zbija, odvaja ili spaljuje, a ostaci se pažljivo otpremaju u namjenska lučka postrojenja.

Kompenzacija brodske emisije ugljika

Svjesni smo da još nije dostupna tehnologija koja bi nam omogućila postizanje našeg cilja nulte emisije. Kao privremena mjera, obvezali smo se kompenzirati  našu emisiju ugljika* ulaganjem u portfelj certificiranih projekata za smanjenje ugljika.

STVARANJE ODRŽIVE BUDUĆNOSTI


Za nas održivost znači zaštitu okoliša, pružanje potpore ljudima koji rade i putuju s nama te zajednicama i mjestima koje posjećujemo i s kojima poslujemo , kao i zajednice i mjesta koja posjećujemo i s kojima surađujemo.
Otkrijte naš program održivosti organiziran oko četiri ključna stupa: 
Planet, Ljudi, Mjesto i Nabava.

Otkrijte više