Standardni uvjeti prijevoza

Standardni uvjeti prijevoza

Standardni uvjeti prijevoza
Standardni uvjeti prijevoza

Ovi Uvjeti prijevoza utvrđuju uvjete kojim se uređuju odnos, odgovornosti i obveze između Putnika i Prijevoznika, a isti su obvezujući za sve strane. Putnik je sklopio Ugovor o putovanju s Organizatorom te su isti uvjeti uključeni u Putnikov ugovor s Organizatorom. Ovi Uvjeti prijevoza primjenjivat će se i u slučaju gdje se Brod koristi kao ploveći hotel bez obzira postoji li Ugovor o putovanju ili ne, isto tako bez obzira je li se prijevoz izvršio.
 
Molimo vas pažljivo pročitajte Uvjete prijevoza koji utvrđuju vaša prava, odgovornosti i ograničenja dizanja tužbe protiv Prijevoznika, njegovih zaposlenika i/ili agenata. Odgovornost prijevoznika je ograničena kao što je naznačeno u člancima 22 i 23.

KORISNE INFORMACIJE