Kapetan

Mattia Manzi

Kapetan Manzi je započeo svoju karijeru na MSC-ovim teretnim brodovima 1972. godine, a 1975. je unaprijeđen u prvog časnika palube te se na toj poziciji zadržao do 1985. godine. Već sljedeće godine Manzi je odlučio prijeći na putničke brodove te se pridružuje kompaniji Carnival Cruise Lines gdje je postepeno napredovao do pozicije kapetana. Manzi se 2004. godine vratio u MSC Cruises kada je preuzeo zapovjedništvo nad brodom MSC Sinfonia. Kapetan Manzi  već četrnaestu sezonu zapovijeda na MSC-ovim putničkim brodovima, uključujući i one klase Fantasia, najveće u floti. Kapetan Manzi je zapovijedao svim klasama brodova u floti, osim brodom MSC Melody.

(ažurirano 2016.)