Predugovorne informacije

 
Kombinacija ponuđenih turističkih usluga paket je definiran Direktivom (EU) 2015/2302. Shodno tome, pripadaju vam sva EU prava koja vrijede za pakete. MSC Cruises SA („MSC“) će biti u potpunosti odgovoran za izvršenje paketa kao cjeline. Dodatno, MSC je, kako to propisuje zakon, uspostavio zaštitu za povrat sredstava i, gdje je transport uključen u paket, osiguranje vaše repatrijacije u slučaju insolventnosti.
 
Ključna prava iz Direktive (EU) 2015/2302
 • Putnici će dobiti sve važne informacije o paketu prije sklapanja ugovora o putovanju.
 • Uvijek postoji barem jedna ugovorna strana odgovorna za pravilno izvršenje svih putničkih usluga uključenih u ugovor.
 • Putnici će dobiti telefonski broj za hitne slučajeve ili informacije putem kojih mogu stupiti u kontakt s organizatorom ili putničkim agentom.
 • Putnici mogu prenijeti paket na drugu osobu, uz najavu u razumnom roku i eventualne dodatne troškove.
 • Cijena paketa se može povećati samo ako se povećaju određeni troškovi (primjerice, cijena goriva) i ako je to izričito navedeno u ugovoru, a u svakom slučaju najkasnije 20 dana prije početka paketa. Ako porast cijene premašuje 8% cijene paketa, putnik može raskinuti ugovor. Ako organizator zadržava pravo povećanja cijene, putnik ima pravo na sniženje cijene ukoliko dođe do smanjenja relevantnih troškova.
 • Putnici mogu raskinuti ugovor bez plaćanja naknade za raskid i dobiti povrat uplaćenih sredstava ako je došlo do značajne promjene bilo kojeg osnovnog elementa paketa, osim cijene. Ukoliko ugovorna strana odgovorna za paket otkaže paket prije njegova početka, putnici imaju pravo na povrat i naknadu, gdje je to prikladno.
 • Putnici mogu raskinuti ugovor bez plaćanja naknade za raskid prije početka paketa u slučaju izvanrednih okolnosti, primjerice ako u destinaciji postoje ozbiljni sigurnosni problemi koji bi mogli utjecati na paket.
 • Dodatno, putnici mogu u bilo koje vrijeme prije početka paketa raskinuti ugovor uz plaćanje odgovarajuće i opravdane naknade za raskid.
 • Ako se nakon početka paketa značajni elementi paketa ne mogu omogućiti prema dogovoru, putniku se moraju ponuditi odgovarajući alternativni aranžmani bez dodatnih troškova. Putnici mogu raskinuti ugovor bez plaćanja naknade za raskid u slučaju gdje usluge nisu izvršene u skladu s ugovorom, a to značajno utječe na izvršenje paketa i organizator ne uspije otkloniti problem.
 • Putnici također imaju pravo na smanjenje cijene i/ili naknadu štete gdje putničke usluge nisu izvršene ili su se izvršile nepravilno.
 • Organizator mora pružiti pomoć ako se putnik nađe u poteškoćama.
 • Ako organizator ili, u nekim zemljama članicama, prodavatelj postane insolventan, izvršit će se povrat uplaćenih sredstava. Ako organizator ili, gdje je primjenjivo, prodavatelj postane insolventan nakon početka paketa i ako je prijevoz uključen u paket, repatrijacija putnika je osigurana. Organizator je preuzeo odgovarajuću zaštitu u slučaju insolventnosti u skladu sa zahtjevima Uprave za civilno zrakoplovstvo kojoj se putnici mogu izravno obratiti. U slučaju uskraćivanja usluga zbog insolventnosti organizatora, može se kontaktirati odgovarajuće nadležno tijelo.