Standardna pravila i uvjeti rezerviranja

Standardna pravila i uvjeti rezerviranja

Standardna pravila i uvjeti rezerviranja
Standardna pravila i uvjeti rezerviranja

OVO SU PRAVILA I UVJETI KOJI SE PRIMJENJUJU NA VAŠE KRSTARENJE. MOLIMO DA IH PAŽLJIVO PROČITATE JER POTVRDOM REZERVACIJE PREUZIMATE OBVEZU PONAŠANJA U SKLADU S NJIMA.
 
 
Sva krstarenja navedena u katalogu i/ili na službenoj web stranici nudi MSC Cruises SA (u daljnjem tekstu kompanija). Izrazi koji se spominju u ovim Uvjetima imaju sljedeća značenja (ukoliko iz konteksta ne bi proizlazilo drugačije značenje). 
"Rezervacija" se odnosi na radnje koje putnik poduzima da bi s kompanijom stupio u ugovorni odnos. 
"Pravila i uvjeti rezerviranja" su pravila, uvjeti i informacije navedene u katalogu kompanije i/ili ostali uvjeti regulirani ugovorom. 
"Prijevoznik" je subjekt koji obavlja prijevoz putnika od jednog mjesta do drugog kako je navedeno na ukrcajnoj karti za krstarenje, let ili cestovni prijevoz te je na toj karti naznačen kao “Prijevoznik”. Prijevoznik podrazumijeva i vlasnika i/ili unajmitelja broda i/ili operatora broda i/ili agente bilo kojeg pružatelja prijevoza. 
"Kompanija" se odnosi na MSC Cruises SA čija je poslovna adresa Avenue Eugène-Pittard 40, 1206 Geneva, Switzerland, u slučajevima kada organizira pakete putovanja te ih prodaje ili ih nudi na prodaju izravno ili putem putničkih agencija. 
"Uvjeti prijevoza" označavaju pravila i uvjete prijevoza bilo koje vrste i utjelovljuju određene pravne propise zemlje iz koje potječe prijevoznik te mogu biti podložni međunarodnim konvencijama, no u svakom slučaju mogu ograničiti ili isključiti odgovornost prijevoznika. Uvjeti prijevoza bilo kojeg prijevoznika mogu se dobiti u sjedištu kompanije. 
"Ugovor" označava sporazum zaključen između kompanije i putnika za određeno krstarenje što se potvrđuje Prijavom putnika za krstarenje i predračunom ili računom koji kompanija izdaje putniku. Sve rezervacije su podložne Uvjetima rezerviranja. 
"Krstarenje" označava putovanje jednim od brodova prema opisu u katalogu koji je objavila kompanija ili nekom drugom dokumentu koji je izdala kompanija ili je izdan u ime kompanije. 
"Osoba s invaliditetom" ili "osoba sa smanjenom pokretljivošću" je svaka osoba čija je pokretljivost pri korištenju transporta ograničena kao rezultat bilo koje tjelesne invalidnosti (senzorne ili lokomotorne, trajno ili privremeno), intelektualne ili psihosocijalne onesposobljenosti ili poremećaja, ili bilo kojeg drugog razloga onesposobljenosti ili poremećaja ili posljedica starije dobi, a čija situacija zahtijeva odgovarajuću pozornost i prilagodbu njegovim/njezinim posebnim potrebama za uslugama koje su dostupne svim putnicima. 
"Viša sila" označava bilo koji nepredvidiv događaj, a koji je u potpunosti izvan kontrole kompanije, uključujući vremenske nepogode (kao što je poplava, potres, oluja, uragan ili druge prirodne katastrofe), rat, invaziju, neprijateljske radnje (bez obzira na to je li rat objavljen ili neobjavljen), građanski rat, pobune, revolucije, vojno ili prisvojeno pravo konfiskacije, terorističke aktivnosti, nerede i javne nemire, industrijske sabotaže, prirodne ili nuklearne katastrofe, požare, epidemije, zdravstvene rizike, nacionalizaciju, vladine sankcije, blokadu, embargo, štrajkove, isključenje, kvar ili prekid opskrbe električnom energijom ili nesmetanog rada telekomunikacijskih usluga te bilo koje druge nepredvidive tehničke probleme s prijevozom, uključujući promjene zbog otkaza ili izmjene leta, zatvorenih ili zagušenih zračnih ili pomorskih luka te prometnica. 
"MSC Grand Tour" odnosi se na kombinaciju dva ili više krstarenja koju je Kompanija priredila i ponudila na tržište kao jedinstveni paket. U svim prigodama će se Grand Tour smatrati jedinstvenim i nedjeljivim paketom. Svi uvjeti i odredbe vezane uz krstarenje i/ili paket uključivat će Grand Tour i biti jednako primjenjivi na njega, osim ako nije istaknuto drugačije. Izražene cijene odnose se na ukupnu cijenu koja se plaća za Grand Tour. 
"Službena web stranica" odnosi se na srodne web stranice, dokumente i hipertekstualne poveznice koje se nalaze pod web domenom www.msckrstarenja.com.  
"Putnik" označava svaku osobu koja je navedena ili na potvrdi rezervacije ili na računu ili na ukrcajnoj karti koju je izdala Kompanija. 
"Paket aranžman" se odnosi na krstarenje, let i bilo koju turističku uslugu prije i/ili poslije krstarenja, ali se ne odnosi na izlete u lukama ticanja broda niti na usluge transfera u pojedinim lukama ticanja. 
„Hotelska uslužna pristojba“ obvezan je i sastavni dio cijene. Pristojba se obračunava po osobi, a može se platiti na brodu na kraju krstarenja ili unaprijed prilikom potvrde rezervacije. Hotelska uslužna pristojba ne obračunava se za djecu koja do datuma polaska nisu navršila 2 godine. (Više informacija molimo potražite u odjeljku „Opće informacije“)
"Prodajni agent" je svaka osoba koja prodaje ili nudi krstarenja ili paket koji je sastavila Kompanija ili prodajni agent u ime Kompanije. 
"Izleti" označavaju bilo koju jednodnevnu ekskurziju, putovanje ili aktivnost na kopnu koja nije ponuđena u sklopu cijene krstarenja, a ponudila ju je Kompanija te se može rezervirati na brodovima Kompanije.

KORISNE INFORMACIJE